خانه >> بایگانی برچسب: ضرورت روانشناسی تربیتی

بایگانی برچسب: ضرورت روانشناسی تربیتی

ضرورت و اهمیت روانشناسی تربیتی

استفاده از نظریات و راهکارهای ارائه شده توسط روانشناسی تربیتی، برای کل یک جامعه ضرورت و اهمیت دارد. زوایای مختلفی را می شود برای روانشناسی تربیتی لحاظ نمود که آرامش ماندگار، به چهار جنبه مهم آن اشاره می کند: کمک به تأمین نیروی انسانی ماهر؛ نیاز جامعه به نیروی انسانی …

توضیحات بیشتر »