خانه >> بایگانی برچسب: روانشناسی کودک پرخاشگر

بایگانی برچسب: روانشناسی کودک پرخاشگر

مرکز روانشناسی و بازی درمانی کودک پرخاشگر

در مرکز روانشناسی، برای کمک به آرامش کودک پرخاشگر و ایجاد تعادل فکری در او، از روش درمان بازی درمانی استفاده می شود. پرخاشگری در کودک، یک رفتار بی علت نیست و روانشناس قادر است به شناسایی و رفع آن بپردازد. بازی درمانی، در قالب یک بازی تعریف شده زیر …

توضیحات بیشتر »

مطب روانشناسی مشاوره کودک پرخاشگر در مشهد

در مطب روانشناسی مشهد، به کودک پرخاشگر و عصبانی، مشاوره های ویژه داده می شود. پرخاشگری در کودکان و نشان دادن رفتارهای عصبانی و خشم، به دلیل وجود برخی فشارهای درونی و مشکلات عصبی است که می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. در مطب روانشناسی کودک، برای رفع مشکل پرخاشگری …

توضیحات بیشتر »

مرکز تخصصی روانشناسی و درمان کودک پرخاشگر

در مرکز تخصصی روانشناسی کودک می توانید فرزند پرخاشگر و خشونت طلبتان را درمان کنید. خشونت طلبی و پرخاشگری، جزو ذات هیچ کودکی نیست و عوامل خارجی مسبب آن هستند که می توانند گاه رفتارهای خشونت آمیز والدین شان می باشد و گاه سکوت در برابر رفتارهای خشن. برای درمان …

توضیحات بیشتر »

خدمات روانشناسی کودک پرخاشگر در مشهد

خدمات روانشناسی جهت درمان کودک خشن و پرخاشگر، در مرکز تخصصی مشهد انجام می گیرد. آیا از دست کودک پرخاشگرتان خسته شده اید؟ آیا رفتارهای خشونت آمیزش در بین فامیل و آشنایان آبرویتان را برده است؟ فکر نمی کنید به جای سرزنش و سرکوفت، بهتر است او را به مرکز …

توضیحات بیشتر »