روانشناسی رشد و تحول انسان

انسان از لحظه تشکیل تا زمان مرگ، با رشد و تحول محسوسی همراه است که از جنبه های روانشناسی قابل بررسی می باشد. روانشناسی رشد، تغییرات لحظه ای را که می تواند از جنبه های مختلف جسمانی، شناختی و هیجانی باشد، مورد توجه قرار می دهد. هرگونه تغییر و تحول …

توضیحات بیشتر »

ضرورت و اهمیت روانشناسی تربیتی

استفاده از نظریات و راهکارهای ارائه شده توسط روانشناسی تربیتی، برای کل یک جامعه ضرورت و اهمیت دارد. زوایای مختلفی را می شود برای روانشناسی تربیتی لحاظ نمود که آرامش ماندگار، به چهار جنبه مهم آن اشاره می کند: کمک به تأمین نیروی انسانی ماهر؛ نیاز جامعه به نیروی انسانی …

توضیحات بیشتر »

معنی و مفهوم روانشناسی کار

روانشناسی کار با مفهوم و معنی خاصی نامش را در میان گرایش های این رشته آورده است. آیا می دانید اساس این رشته چیست؟ در تعریف روانشناسی کار می‌ توان گفت،‌ رشته‌ ای از روانشناسی است که در آن رفتار آدمی در رابطه با کار مورد مطالعه قرار می‌گیرد. هدف …

توضیحات بیشتر »

روانشناسی شخصیت از روی چهره

آیا خصوصیات چهره را می شود با تکنیک های روانشناسی برسی نموده و پی به شخصیت درونی فرد برد؟ بشر در طول قرن های دور سعی نموده تا با توجه به خصـیصـه هـای صـورت افـراد بـه ویژگی های شخصیتی آن ها پی ببرد. با گـذشـت سـال ها علم چهره شناسی …

توضیحات بیشتر »

مفهوم روانشناسی اسلامی چیست؟

روانشناسی از دیدگاه دینی و اسلامی، مفهوم کامل و جامعی دارد. بهترین راه برای بهره مندی از این علم چیست؟ علم روانشناسی متشکل از شاخه های زیادی است و نوپا بودن آن باعث شده تا شاخه های نوینی از این علم طی سال هایی نه چندان دور بروز و ظهور …

توضیحات بیشتر »

موضوعات روانشناسی اجتماعی چیست؟

روانشناسی اجتماعی، به بحث روانی در موضوعات خاصی می پردازد. می دانید اساس این طبقه بندی چیست؟ در روانشناسی اجتماعی، مسائلی مثل رقابت در گروه، ستیزه، همکاری، سبقت جویی، رهبری و به طور کلی کنش های متقابل گروهی مورد بررسی واقع می‌گردد. بنابراین می‌توان حیطه تحقیق در روانشناسی اجتماعی را …

توضیحات بیشتر »