خانه >> مشاوره تغذیه >> کلینیک تخصصی تغذیه ورزشی در مشهد
کلینیک تغذیه مشهد

کلینیک تخصصی تغذیه ورزشی در مشهد

تغذیه ورزشی برای ورزشکاران در کلینیک تخصصی مشهد توسط مشاور و کارشناس تغذیه صورت می گیرد.
یکی از جنبه های مثبت کارشناس تغذیه را در کلینیک مشهد این است که متناسب با شرایط هر فرد به او رژیم درمانی می دهند.
گاه فرد ورزشکار است و باید در یک رنج ورزشی باقی بماند و یا اینکه اضافه وزن پیدا کرده و باید به حد نرمال و وزن متعادل خود برسد وجود کارشناس تغذیه در کلینیک مشهد می تواند به فرد کمک کند که بدون اینکه به سلامتی اش لطمه زده شود رژیم درمانی خود را برای تغذیه انجام دهد.

راه های ارتباطی جهت تعیین نوبت مشاوره تغذیه
شماره موبایل: ‎09151969887
ایمیل: salamat.nu@gmail.com