خانه >> مشاوره تغذیه >> کلینیک تخصصی تغذیه ورزشی برای ورزشکاران حرفه‌ای

کلینیک تخصصی تغذیه ورزشی برای ورزشکاران حرفه‌ای

کلینیک تخصصی تغذیه ورزشی برای ورزشکاران حرفه ای رژیم غذایی تدوین کرده که در همان رنج وزنی آن ها را نگه دارد.
ورزشکاران حرفه ای باید یک رنج وزنی متناسب داشته باشند که بتوانند به فعالیت های ورزشی خود ادامه دهند و بودن و ماندن دراین رنج کار سخت و دشواری است.
می توانند ورزشکاران با وقت گذاشتن و مشاوره از کلینیک تخصصی تغذیه در مورد رشته های ورزشی در رنج تغذیه ای خود بمانند و نخواهند که هر سری کلی و یک دفعه همه اضافه وزن خود را تغییر دهند.

راه های ارتباطی جهت تعیین نوبت مشاوره تغذیه
شماره موبایل: ‎09151969887
ایمیل: salamat.nu@gmail.com