خانه >> مشاوره تغذیه >> پزشک مشاوره تغذیه نوجوانان در مشهد
مشاوره تغذیه مشهد

پزشک مشاوره تغذیه نوجوانان در مشهد

پزشک تغذیه در مورد غذا و رژیم های غذایی که نوجوانان باید مصرف کنند در مشهد مشاوره می دهد.
نوجوانی یکی از گروه های سنی است که به غذا و انرژی بیشتری نیاز دارند در نتیجه نباید هیچ یک از گروه های غذایی از رژیم تغذیه ای آن ها حذف شود.
حال اگر نوجوانی با برخی گروه های غذایی حساسیت دارند و نمی تواند که آن ها را مصرف کند می توانند والدین با پزشک و مشاوره تغذیه صحبت کنند تا جایگزین های مقوی و مفید را به جای آن قرار دهند تا کمبود ویتامینی در نوجوانان دیده نشود.

راه های ارتباطی جهت تعیین نوبت مشاوره تغذیه
شماره موبایل: ‎09151969887
ایمیل: salamat.nu@gmail.com