خانه >> خدمات سالمندان >> هزینه خانه سالمندان خصوصی در مشهد
سالمندان مشهد

هزینه خانه سالمندان خصوصی در مشهد

هزینه های نگهداری سالمندان در خانه سالمندان خصوصی مشهد با توجه به سطح خدمات درخواستی و نیازهای اختصاصی سالمند تعیین می شود.

در مرکز خصوصی نگهداری از سالمندان، برخی خدمات به صورت عمومی به تمامی افراد ارائه شده و یک سری از موارد اختصاصی و با توجه به وضعیت جسمانی و بیماری های سالمند ارائه می شود.

مهمترین خدماتی که بر روی هزینه های جانبی نگهداری سالمند تاثیرگذار هستند عبارت اند از:

  • ویزیت های اختصاصی ویژه پزشک متخصص
  • ویزیت دندانپزشکی
  • فیزیوتراپی
  • انجام امور EKG و سونداژ، سرم تراپی، فتوتراپی و …
  • دارو و لوازم سالمند
  • استفاده از پوشک در موارد بی اختیاری
  • و…

از جمله مواردی هستند که در صورت اضافه شدن می توانند هزینه های نگهداری در مرکز خصوصی خانه سالمندان مشهد را متغیر کنند.