خانه | مشاوره تغذیه | مشاوره و آنالیز بدن توسط کارشناس تغذیه

مشاوره و آنالیز بدن توسط کارشناس تغذیه

آنالیز بدن توسط کارشناس تغذیه کلینیک و مرکز انجام می گیرد که جلسات مشاوره برای رژیم درمانی گذاشته می شود.
کارشناس تغذیه پس از نتیجه و آنالیز های تستی که از بدن می گیرد می تواند در مورد علت های چاقی و یا لاغری موضعی بدن تصمیم گیری کند که کدام راه حل برای فرد متناسب است و همان روش را برای درمان چاقی استفاده کند.
خدماتی که در مرکز برای لاغری ارائه می شود متناسب با شرایط فردی برگزیده می شود.