خانه >> مشاوره تغذیه >> مشاوره و آنالیز بدن توسط کارشناس تغذیه
مشاوره تغذیه

مشاوره و آنالیز بدن توسط کارشناس تغذیه

آنالیز بدن توسط کارشناس تغذیه کلینیک و مرکز انجام می گیرد که جلسات مشاوره برای رژیم درمانی گذاشته می شود.
کارشناس تغذیه پس از نتیجه و آنالیز های تستی که از بدن می گیرد می تواند در مورد علت های چاقی و یا لاغری موضعی بدن تصمیم گیری کند که کدام راه حل برای فرد متناسب است و همان روش را برای درمان چاقی استفاده کند.
خدماتی که در مرکز برای لاغری ارائه می شود متناسب با شرایط فردی برگزیده می شود.

راه های ارتباطی جهت تعیین نوبت مشاوره تغذیه
شماره موبایل: ‎09151969887
ایمیل: salamat.nu@gmail.com