خانه | مشاوره تغذیه | مشاوره رژیم غذایی زنان باردار دیابتی

مشاوره رژیم غذایی زنان باردار دیابتی

زنان باردار که به دیابتی هم می باشند نیاز به تحت نظر بودن توسط مشاور برای رژیم غذایی خود می باشند.
زنان باردار به دلیل اینکه فشار و قند را در کمین خود حس می کنند باید تحت نظر و مراقبت ماهانه باشند حال اگر دیابتی هم باشند این مشکل، نیاز به مراقبت را دو چندان می کند و باید به مشاور تغذیه رجوع کند.
زنان باردار می توانند با کمک برنامه رژیم غذایی مشاور و تغذیه درست، دیابت را کنترل کرده و کودکی سالم را به دنیا آورند.