خانه >> مشاوره تغذیه >> مشاوره رژیم غذایی برای افزایش قد
مشاوره افزایش قد

مشاوره رژیم غذایی برای افزایش قد

تبلیغات تا چه میزان برای افزایش قد را باور می کنید؟ بهترین درمان که مورد رضایت و تایید اکثر جوامع پزشکی م باشد مشاوره رژیم غذایی می باشد.
روزانه ده ها و یا بیشتر تبلیغات مختلفی را برای افزایش و بلند شدن قد در رسانه ها می بینیم و می شنویم. اما گاه از عوارض آن ها سخنی نمی گویند.
پس اگر به دنبال راه کاری ساده تر که ایمنی و سلامت بدنتان برای تان مهم است می باشید وقت گرفتن و امتحان کردن رفتن به جلسات مشاوره تغذیه و درمان از طریق رژیم غذایی را از دست ندهید.

راه های ارتباطی جهت تعیین نوبت مشاوره تغذیه
شماره موبایل: ‎09151969887
ایمیل: salamat.nu@gmail.com