خانه | درمان با نوروفیدبک | مرکز نوروفیدبک و بیوفیدبک خراسان شعبه مشهد

مرکز نوروفیدبک و بیوفیدبک خراسان شعبه مشهد

مرکز نوروفیدبک و بیوفیدبک تراپی استان خراسان شعبه مشهد، خدمات درمان را به بیماران مطابق با سرفصل ها ارائه می کند.
استفاده از نوروفیدبک و بیوفیدبک برای کنترل انواع اختلالات عصبی، با روش درمان آموزشی و خودتنظیمی بر روی مغز، یکی از بهترین درمان های روانشناختی وابسته به نوروتراپی است که به دلیل زود بازده بودن و ماندگاری درمان، مورد استقبال خوبی در سراسر دنیا قرار گرفته است.
در شعبه مشهد مرکز نوروفیدبک استان خراسان، کلیه خدمات درمانی نوروفیدبک و بیوفیدبک تراپی ارائه می شود.

آرامش ماندگار - مشاوره ازدواج، مشاوره خانواده و روانشناسی
معرفی کارگاه ها تلگرام سایت 09153050790