خانه >> مشاوره تغذیه >> رژیم غذایی کاهش وزن در یک ماه
رژیم کاهش وزن

رژیم غذایی کاهش وزن در یک ماه

توجه توجه! کاهش وزن تنها در یک ماه!! در یک ماه با کمک رژیم های غذایی و جلسات مشاوره به تناسب اندام مورد رضایت خود برسید.
در طی اولین و دومین جلسه که با مشاور تغذیه صحبت می کند او با توجه به وضعیت آنالیزی بدن شما رژیم غذایی را می نویسد و در یک ماه تناسب اندام بدنی را آن گونه که خود می پسندید شم ارا به وضعیت متعادل می رساند.
در کاهش وزن تنها باید رژیم غذایی را رعایت کرد و به نکاتی که هفته ای پزشک و مشاوره تغذیه برایتان ارسال می کند دقت کنید.

راه های ارتباطی جهت تعیین نوبت مشاوره تغذیه
شماره موبایل: ‎09151969887
ایمیل: salamat.nu@gmail.com