خانه >> روانشناسی تربیتی >> روش پژوهش در روانشناسی تربیتی
پژوهش روانشناسی تربیتی

روش پژوهش در روانشناسی تربیتی

انجام پژوهش در روانشناسی تربیتی، طبق اصول و روش های مشخصی صورت گرفته و سازماندهی می شود.

پژوهش در این رشته علمی روی فرآیندهایی که اطلاعات، مهارت‌ها، ارزش‌ها و نگرش ها به وسیله آن ها بین آموزگاران و دانش‌آموزان در کلاس انتقال می‌یابند و بر کاربردهای اصول روان‌شناسی در کاربست‌های آموزشی تأکید دارد.

این پژوهش‌ها، به خط مشی‌های آموزشی، برنامه‌های توسعه حرفه‌ای و مواد آموزشی شکل می‌دهد.

تحقیق علمی، عینی، منظم و آزمون‌پذیر است. این ویژگی‌ها احتمال این که تحقیق براساس باورها، عقاید و احساسات شخصی مبتنی باشد را کاهش می‌دهد.

روش علمی، شامل مراحلی از قبیل مفهوم‌سازی مساله، جمع‌آوری داده‌ها، استخراج نتایج و بازبینی پژوهش و نظریه می‌باشد.

روش‌های پژوهش در روان‌شناسی پرورشی شامل دو دسته پژوهش‌های کمی و کیفی می‌باشند. عمده‌ترین روش‌های پژوهش کمی، روش همبستگی و روش آزمایشی هستند. از آن جا به این دو روش کمی می‌گویند که در آن ها به متغیرهای مورد مطالعه ارزش عددی داده می‌شود تا از لحاظ آماری تحلیل‌پذیر شوند، فلسفه زیربنای روش‌های پژوهش کمی، اثبات‌گرایی است.

اما عمده ترین روش‌های پژوهش کیفی از این قرارند: مورد پژوهشی، بررسی میدانی، قوم نگاری (مردم‌شناسی) و زمینه یابی.

در پژوهش‌ های کیفی معمولاً از فنون مشاهده، مصاحبه و بررسی خاطرات استفاده می‌گردد.

اطلاعات به‌دست آمده با این روش‌ها، عمدتاً جنبه کلامی دارند نه عددی. همچنین در این روش‌ها، به جای تأکید بر نتایج یا فرآورده‌های یک فعالیت، بیشتر فرآیندهای آن فعالیت مورد مطالعه قرار می‌گیرد، فلسفه زیربنای روش‌های پژوهش کیفی، پس اثبات‌گرایی است.

مراحل انجام پژوهش در روان‌شناسی پرورشی شامل طرح سؤال، بیان فرضیه، جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل داده‌ها و وضع قوانین و نظریه‌هاست. بنابراین هدف نهایی علم، کشف و وضع قوانین و نظریه‌های علمی است.

پس به‌طور خلاصه می‌توان موضوعات پایه‌ها یا ارکان اصلی روان‌شناسی تربیتی را در هفت محور زیر مورد توجه قرار داد:

  1. قوانین و عوامل مؤثر در فرایند یادگیری
  2. ویژگی‌های یادگیرنده یا تربیت‌شونده
  3. موضوع یادگیری یا پیام متنی
  4. موقعیت یادگیری یا شرایط انتقال پیام
  5. روش‌های تعلیم و تربیت
  6. ویژگی‌های مربی
  7. ارزیابی و ارزش‌سنجی
جهت تعیین وقت مشاوره از طریق راه های ارتباطی زیر اقدام فرمایید:
ساعات پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه
صبح ها 10 الی 13 | عصرها 17 الی 20
تلفن همراه: ‎‎‎0915 305 0790
تلفن ثابت: ‎‎‎0513 892 4459
در صورت عدم پاسخگویی، جهت تعیین وقت مشاوره لطفاً نام و نام خانوادگی و موضوع مشاوره خود را به شماره ‎‎‎0915 305 0790 پیامک کنید.