خانه >> روانشناسی شخصیت >> روانشناسی شخصیت از روی چهره

روانشناسی شخصیت از روی چهره

آیا خصوصیات چهره را می شود با تکنیک های روانشناسی برسی نموده و پی به شخصیت درونی فرد برد؟

بشر در طول قرن های دور سعی نموده تا با توجه به خصـیصـه هـای صـورت افـراد بـه ویژگی های شخصیتی آن ها پی ببرد. با گـذشـت سـال ها علم چهره شناسی نیز گسترش زیادی یافته و به بخش های مختلفی طبقه بندی شـده است. به عنوان مثال”متوپوسکپی” علم پی بردن به سیرت و درون آدمی از روی خطوط روی پیشانی گفته می شود.

“فرنولوژی” علم جمجمه خوانی است و پیرامون مطالعه چگونگی تشکیل جمجمه می باشد. این علم بیان کننده تاثیرات رشد جمجمه بر امیال ذاتی و روانی افراد است.

این علوم به ما می آموزند که چگونه از روی چهره افراد به شخصیت آنها پی ببریم. امروزه دانشمندان چنین علومی را “شـبـه علـوم” دانسته و بـه آن ها بها نمی دهند.

لازم به ذکر است که شناسایی چهره کار بسیار دشواری است اما در طول سال هایی که روانشناسان در حوزه شخصیت شناسی مطالعاتی را داشته اند توجه به شکل ظاهری افراد و میزان چاقی یا لاغری آن ها به دستاوردهایی رسیده اند که تا حد زیادی توجیه کنند رابطه بین ظاهر و نوع شخصیت افراد است.

به عنوان مثال: افرادی که فربه و چاق هستند معمولاً شاد و خوش اخلاق و افرادی که از جثه لاغری برخوردار هستند بعضاً عبوس و چهره درهم کشیده ای دارند. اما این موضوع حالت نسبی دارد و نمی تواند بطور صرف و صد در صد باشد.

موارد زیر را جهت اطلاعات عمومی شما عزیزان بیان می کنیم اما باز هم متذکر می شویم این قسم مباحث هنوز نیازمند اثبات های منطقی و منابع واقعی تری است.

آرامش ماندگارتان آرزوی ماست.

شکل صورت

دراز و کشیده: افرادی که دارای چنین صورتی هستند عموماً دارای صـبر و تحمل زیاد بوده و توانایی حل مشکلات در آن ها بیشتر است. جـذابـیـت و خوش ترکیب بودن افراد با چنین صورتی نشانگر این است که آن ها معمولاً کارهای خـود را نـیـمـه تمام رها نکرده و عادت به انجام امور به طور تمام و کمال دارند.

گرد: این شکل صورت دلالت بر امیدواری زنده دلی و انرژی دارد. این گونه افراد می تـوانند اتاقی دلگیر و ساکت را به بمبی از خنده و شادی تبدیل کنند.

پهن: این گونه اشخاص بردبار و مهربان و معمولاً افراد روشنفکری می باشند.

مربعی: طرفدار استقلال فردی و فردگرایی، سختـ کوشـی بـرای دسـتـیـابی بـه آرزوها، زیرکی و فعال بودن از ویژگی های این افراد محسوب می شود.

پیشانی

صاف: کسانی که که دارای خطوط در پیشانی نیستـنـد، افـرادی اندیشمند و همیشه در حال تفکر می باشند و در تصمیم گیری ها سریع و منطقی عمل می نمایند.

چروکیده: وجود خطوط در سطح پیشانی نشان می دهد که ایـنـ گونه افراد به سرعت هیجان زده و احساساتی شده و سریع آشفته و پریشان حال می گردند.

چشم

رمان ها، داستان ها و اشعار بسیار زیادی در مورد چشم و ارتباط آن با خصوصیات روحی و روانی انسان نوشته شده است. چشم ها هیچ گاه دروغ نمی گویند؛ آن ها بیانگر احساس درونی و واقعی ما می باشند.

اضطراب: اگر مابین عنبیه و پـلک پـایینی هـر دو چشم مـقداری سفیدی وجود داشت، آن شخص انسانی مضطرب و نگران است.

تندخویی: اگر بالای عنبـیه بخشی سفید رنگ وجود داشت، علاوه بر استرس نشانگر تندخویی و پرخاشگری در فرد است.

روان پریشی: چنـان چه دور تا دور عنبیه را سفیدی فرا گرفته باشد، نشانگر عدم تعادل و پایداری روح و روان فرد خواهد بود.

شادی: وجـود خـطوط کـوچـک در خـارج از چـشمها حاکی از خنده رویی و شادبودن فرد می باشد.

ابرو

صاف: صافی و مستقیمی ابروها نشانگر اندیشه، تفکر و ایده گرایی فرد می باشد.

کمانی: افرادی که دارای ابروهای خمیده و کمانی هسـتند از حـکایـتـ ها و داسـتـانـ هـای واقعی لذت می برند.

باریک: این گونه افراد معمولاً دارای اعتماد به نفس اندکی می باشند به خصوص اگر ابـروی آن ها بجز باریکی، بالا و گرد نیز باشد.

پیوسته: پیوستگی ابروها نشانگر این است که فرد دائماً در حال تفکر و اندیشـه بـوده و ایده های جالبی در سر دارد.

پلک

کوچک: اگر فاصـله بـین بالای پلک و مژه کم باشد بیانگر اسـتقلال فرد می باشد و این که آن فرد حتی ممکن است به صورت ارادی خودش را به دیگران نزدیک نکند.

بزرگ: بزرگ بودن پلک دلالت بر وابستگی شدید فرد به دیگران دارد.

بینی

کوچک: گفته می شود اشـخاصی که بـیـنی کـوچـک دارنـد ذاتـاً افـرادی ضعیف و اغلب غیرقابل اتکا بوده و در تصمیم هایشان استوار و ثابت قدم نمی باشند.

بزرگ: بزرگی بینی نشانه ابتکار و عزم و اراده می باشد. یک شـخصـیت قـوی که اثرش را برجای خواهد گذاشت.

جهت تعیین وقت مشاوره از طریق راه های ارتباطی زیر اقدام فرمایید:
ساعات پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه
صبح ها 10 الی 13 | عصرها 17 الی 20
تلفن همراه: ‎‎‎0915 305 0790
تلفن ثابت: ‎‎‎0513 892 4459
در صورت عدم پاسخگویی، جهت تعیین وقت مشاوره لطفاً نام و نام خانوادگی و موضوع مشاوره خود را به شماره ‎‎‎0915 305 0790 پیامک کنید.