خانه >> روانشناسی ورزشی >> رشته روانشناسی ورزشی چیست؟
رشته روانشناسی ورزشی

رشته روانشناسی ورزشی چیست؟

آیا می دانید مفاد رشته روانشناسی ورزشی، گرایش جدید در مقطع کارشناسی ارشد چیست؟

به تعبیر آرامش ماندگار، روانشناسی ورزشی عبارت است از بررسی های روانشناختی عملکرد ورزشکاران در موقعیت های مختلف مرتبط با رشته ورزشی شان.

رشته روانشناسی ورزشی عمدتاً به بررسی عوامل روانشناختی در عرصه ورزش عمومی و قهرمانی می پردازد و تلاش دارد با درک عوامل ذهنی ـ روانی مؤثر بر عملکرد در ورزش، موجبات ارتقاء عملکرد فرد و تیم را فراهم سازد.

یافته ها و جذابیت های علم روانشناسی، این بار به کمک ورزشکاران آمده و متخصصین این رشته را قادر خواهد ساخت تا به روش های علمی، بازدهی فعالیت های ورزشی را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.

دانشجویانی که در گرایش روانشناسی ورزشی تحصیل کرده اند می توانند در یکی از رشته های زیر در مقطع دکترا ادامه تحصیل دهند:

  • مدیریت ورزشی (همه گرایشها)
  • آسیب شناسی و حرکات اصلاحی (همه گرایشها)
  • رفتار حرکتی (همه گرایشها)
  • بیومکانیک ورزشی
  • فیزیولوژی ورزشی (همه گرایشها)

شغل مهم ترین دغدغه هر فرد برای ورود به دانشگاه هاست. شرایط اشتغال در رشته های زیر برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته روانشناسی ورزشی فراهم است:

  • معلم ورزش
  • مربی ورزش
  • استادی دانشگاه
  • پژوهشگر
  • کارگزار بیمه